หากไม่ได้ยินเสียงกดปุ่ม play ด้านบน
ออกอากาศตั้งแต่เวลา06.00น.ถึง24.00น

แนะนำผู้ดำเนินรายการของทางเกวียนสัมพันธ์105.75